donderdag 8 december 2022

Cialis kopen zonder recept!

 

cialis kopen doosje met 4 gele erectiepillen
Wat is Cialis? 

Cialis is een geneesmiddel dat de werkzame stof tadalafil bevat. Het is verkrijgbaar in de vorm van tabletten (2,5, 5, 10 en 20 mg). 

Wanneer wordt Cialis voorgeschreven? 

Cialis wordt gebruikt voor de behandeling van erectiestoornissen bij volwassen mannen (soms impotentie genoemd). Dit is het onvermogen om een zodanig stijve penis (erectie) te krijgen of te houden dat bevredigende seksuele activiteit mogelijk is. Seksuele stimulatie is nodig, anders is Cialis bij deze aandoening niet effectief. 

Cialis kan ook worden gebruikt bij mannen voor de behandeling van de eerste tekenen of symptomen van benigne prostaathyperplasie, een goedaardige vergroting van de prostaatklier die gepaard gaat met plasproblemen. Dit geneesmiddel is uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar. 

Hoe wordt Cialis gebruikt? 

Voor de behandeling van erectiestoornissen is de aanbevolen dosis Cialis 10 mg, in te nemen ‘naar behoefte’, ten minste dertig minuten vóór de seksuele activiteit. 

De dosis kan worden verhoogd tot 20 mg voor mannen die niet reageren op de dosis van 10 mg. De maximale aanbevolen doseringsfrequentie is eenmaal daags. Ononderbroken dagelijks gebruik van Cialis 10 of 20 mg wordt echter afgeraden. Op basis van het oordeel van de arts kan Cialis in een lagere dosering eenmaal daags gebruikt worden door mannen die het middel frequent (tweemaal per week of vaker) wensen te gebruiken. De dosis bedraagt dan 5 mg eenmaal daags, maar kan worden teruggebracht tot 2,5 mg eenmaal daags afhankelijk van hoe het middel wordt verdragen. Het middel moet elke dag rond hetzelfde tijdstip worden ingenomen en de toepasselijkheid van de dosering eenmaal daags moet regelmatig opnieuw worden beoordeeld. Voor de behandeling van mannen met benigne prostaathyperplasie of van mannen met zowel benigne prostaathyperplasie als erectiestoornissen, is de aanbevolen dosis 5 mg eenmaal daags. Patiënten met ernstige lever- of nieraandoeningen moeten zich beperken tot een dosis van 10 mg. 

Dosering eenmaal daags wordt afgeraden bij patiënten met ernstige nieraandoeningen; het middel mag aan patiënten met leverproblemen slechts worden voorgeschreven na een zorgvuldige evaluatie van de voordelen en risico’s van gebruik van het middel. 

cialis oral jelly doosje

Hoe werkt Cialis? 

Tadalafil, de werkzame stof in Cialis, behoort tot een groep geneesmiddelen die fosfodiësterase type 5- remmers (PDE5-remmers) worden genoemd. Het werkt door het blokkeren van het enzym fosfodiësterase van het type 5 (PDE5), dat normaliter een stof afbreekt die bekendstaat onder de naam cyclisch guanosinemonofosfaat (cGMP). Gedurende normale seksuele stimulatie wordt cGMP geproduceerd in de penis, hetgeen resulteert in ontspanning van de spier in het sponsachtige weefsel van de penis (de corpora cavernosa); dit maakt toevoer van bloed in de corpora mogelijk en leidt tot een erectie. Door blokkering van de afbraak van cGMP herstelt Cialis 20mg de erectiele functie. Sexxxxx stimulatie is echter nog steeds nodig. 

Door blokkering van het enzym fosfodiësterase en voorkoming van de afbraak van cGMP, verbetert Cialis ook de bloedtoevoer naar de prostaat en de blaas en ontspant het de spieren rond de prostaat en de blaas. Hierdoor kunnen de plasproblemen die het symptoom van benigne prostaathyperplasie zijn, verminderen. 

Welke risico’s houdt het gebruik van Cialis in? 

De meest voorkomende bijwerkingen van Cialis zijn hoofdpijn, dyspepsie (indigestie), rugpijn en spierpijn. 

Zij komen meer voor bij hogere doseringen. Zie de bijsluiter voor het volledige overzicht van alle gerapporteerde bijwerkingen van Cialis. Cialis mag niet worden gebruikt door personen die het advies hebben gekregen zich te onthouden van seksuele activiteit (bijv. mannen met een hartkwaal). 

Het mag evenmin worden ingenomen door patiënten die ooit (tijdelijk) hun gezichtsvermogen hebben verloren als gevolg van een probleem met de bloedtoevoer naar de oogzenuw (niet-arteritische anterieure ischemische opticoneuropathie, NAION). 

Cialis mag niet worden ingenomen in combinatie met nitraten (een groep geneesmiddelen ter behandeling van angina pectoris) of geneesmiddelen die behoren tot de klasse van 'guanylaatcyclasestimulators' zoals riociguat (een geneesmiddel voor de behandeling van hoge bloeddruk in de aders van de longen, een aandoening die pulmonale hypertensie wordt genoemd). 

Artsen moeten de potentiële risico’s van seksuele activiteit van mannen met een hart- of vaatziekte in overweging nemen. Aangezien Cialis niet is onderzocht bij patiënten die de afgelopen drie maanden een hartaanval dan wel de afgelopen zes maanden een beroerte hebben gehad, en evenmin bij patiënten met hoge bloeddruk of hartritmestoornissen, mogen zij het middel niet gebruiken. 

Lees altijd de bijsluiter voor de volledige beschrijving van de beperkende voorwaarden. 

Cialis logo


vrijdag 4 november 2022

Kamagra en Poppers samen gebruiken gevaarlijk?

 

Flesje met zwart label Super Rush

Wat zijn poppers?

Alhoewel poppers en kamagra door veel mannen tegelijk worden gebruikt, is het geen veilige combinatie. Veel mannen merken niet dat deze combinatie die gevaarlijk is, maar er is wel degelijk een verhoogd risico op ernstige problemen. Poppers hebben een spierverslappend, bloeddrukverlagend en ontremmend effect.

 De combinatie poppers en Kamagra (of andere erectiestimulerende middelen zoals Viagra) wordt sterk afgeraden omdat de bloeddruk dan gevaarlijk laag kan dalen.  Dit betekent dat het een gevaarlijk effect kan hebben, je kan bewusteloos raken, er kan schade ontstaan aan vitale organen en blauwe lippen/handen krijgen.

Sowieso is het voor mensen met hart- en vaatproblemen erg onverstandig om poppers te nemen. Onze arts geeft aan dat lever en nieren ook goed moeten functioneren en er moeten geen oogafwijkingen zijn aan het netvlies, want daar treden soms complicaties op. Zie ook de bijsluiter van Kamagra.


Poppers bevatten vloeibare en vluchtige alkylnitrieten. Ze behoren tot een groep geneesmiddelen en werden oorspronkelijk toegepast bij sommige hartklachten of ernstige aanvallen van astma. De originele popper uit de jaren '70 bevatte Amylnitriet en werd verkocht in breekampullen. Poppers worden tegenwoordig verkocht in kleine flesjes.

Poppers waren tot augustus 2001 legaal verkrijgbaar in de sexshop en de smartshop. Ondanks het verbod zijn poppers nog gemakkelijk verkrijgbaar. Sinds ongeveer het jaar 2005 is enorm veel veranderd in de samenstellingen. Welke stof erin zit verschilt per merk. Ook bij dezelfde merken zijn er verschillende werkzame stoffen in de afgelopen jaren omloop geweest. Soms zijn oude partijen ook nog in omloop. Er zijn ook poppers in omloop waarvan de werkzame stof helemaal niet duidelijk is omdat het niet vermeld wordt. Bovendien zijn er ook fakes in omloop. 

De varianten die tegenwoordig het meeste voorkomen zijn Pentylnitriet, Isobutyl- of Isopropylnitriet. Er komen ook allerlei andere varianten voor zoals Amyl- en Cyclohexynitriet. Verder heb je poppers die een mix zijn van meerdere nitrieten. Deze markt verandert continu.

Isobutyl wordt gezien als het sterkste maar komt de laatste jaren minder voor op de markt nadat het Verenigd Koninkrijk deze stof op de lijst voor potentieel kankerverwekkende stoffen plaatste. Isopropyl komt tegenwoordig vaker voor en wordt qua effect gezien als zwakker dan Isobutyl.

Hoe worden poppers gebruikt?

De vloeistof verdampt als het flesje wordt geopend. De damp van de poppers wordt door de neus opgesnoven. Zodra het je hersenen bereikt, merk je het effect. Poppers worden meestal gebruikt bij sex. Poppers zijn vooral populair onder mannelijke homo's. Soms worden poppers ook gebruikt onder jonge uitgaanders op een feestje of in de thuissituatie. Het effect van poppers is maar kort, een enkele minuut.

Het effect van poppers begint direct na het opsnuiven van de damp door de neus. Een snuif is voldoende voor een effect van ongeveer 1 - 2 minuten. Echter: als je regelmatig poppers gebruikt, bouw je tolerantie voor het bloedvatverwijdende effect op. Dat wil zeggen dat je dan meer neemt om gewenste effecten te bereiken. Als je enkele dagen geen poppers meer inademt, verdwijnt deze tolerantie weer.

Gewenste Effecten:

 • Versterken van lustgevoel (sexueel).
 • Remmingen vallen weg.
 • Spierverslappend, ontspannend
 • Warm gevoel
 • Een opgewekt, prettig gestimuleerd gevoel.

Ongewenste Effecten:

 • Hoofdpijn
 • Bewusteloosheid
 • Vermoeidheid en misselijkheid na gebruik van poppers.
 • Moeite met scherp zien.

Als poppers worden genomen vlak voor een een opkomend orgasme wordt het klaarkom-gevoel versterkt. Omdat de erectie vermindert, kan men met poppers het orgasme ook uitstellen. Poppers maken dat aanraken prettig erotisch aanvoelt. Door het spierverslappende effect ontspant de anale kringspier. Dat vergemakkelijkt de penetratie. Alhoewel poppers vooral als een seksuele drug voor homomannen wordt gezien, versterken poppers ook het klaarkomen bij vrouwen.

Door de snelle bloeddrukdaling ervaar je door het lichaam opstijgend warm gevoel. Het gevoel dat het bloed snel naar het hoofd stijgt. Sommige mensen zien oplichtende vlekken als ze de ogen sluiten.

Je kunt hoofdpijn krijgen door poppers. In uitzonderlijke gevallen is de hoofdpijn zo hevig dat men het bewustzijn verliest. Gebruikers melden dat de hoofdpijn soms tot een week kan aanhouden. Het moeite hebben met scherp zien, kan bij sommige mensen enkele dagen aanhouden.

Hoe minder poppers je gebruikt, hoe minder je last krijgt van nadelige effecten.

Risico's bij gebruik van Poppers

 • Poppers belemmeren het transport van zuurstof door het bloed.
 • Lage bloeddruk door te sterke bloedvatverwijdijng: shock.
 • Poppers kunnen bij regelmatig en heftig hooggedoseerd gebruik leiden tot een vorm van gevaarlijke bloedarmoede: blauw worden, hartritmestoornissen, bewustzijnsdaling en zelfs coma. 
 • Je kunt jezelf makkelijk verwonden door duizeligheid, slapheid en in sommige gevallen bewusteloosheid.
 • Overdosering kan tot coma leiden.
 • Huiduitslag, duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid en braken kunnen optreden.
 • Een scala aan oogproblemen kunnen ontstaan zoals het zien van vlekken en netvliesafwijkingen (maculopathie). In sommige gevallen is dit onomkeerbaar.
 • Poppers geven bij veel mensen een gulzige neiging om steeds weer opnieuw te snuiven. De ongewenste effecten kunnen dan erg hevig worden en lang aanhouden.
 • Poppers zijn irriterend en bijtend. Je kunt je neus en andere lichaamsdelen beschadigen.
 • Poppers zijn brandgevaarlijk.
 • Combineren met drugs of medicijnen als Viagra kan zeer gevaarlijk zijn.

Mensen met hart- en vaatproblemen mogen geen poppers nemen. De plotseling optredende veranderingen in de bloedvaten, kunnen voor hen zelfs fataal zijn.

Let op de signalen van je lichaam. Doe dit vooral ook bij het eventueel combineren van poppers met cocaïne, xtc of speed. Combinaties zijn riskant. De combinatie van cocaïne, xtc en speed en poppers vormt een zware belasting voor je hart- en bloedvaten. Combineer poppers niet met Viagra of een vergelijkbaar product om de erectie te bevorderen. De bloeddruk kan dan gevaarlijk laag dalen. Het kan fataal zijn.

Een andere vluchtige stof Ethylchloride (of Chloorethyl) wordt via het internet als een soort popper verkocht. Ethylchloride is een vluchtig gas dat voor allerlei chemische doeleinden wordt gebruikt. Gebruikers sprayen het op een zakdoek om deze vervolgens in de mond te stoppen, zodat de vluchtige stof wordt ingeademd. Het effect wordt omschreven als sterker dan poppers, met dissociatieve en sterk verdovende effecten. Ethylchloride wordt in spuitbusjes verkocht en wordt in de Nederlandse gayscene sporadisch gebruikt tijdens de seks. Ethylchloride is veel gevaarlijker dan poppers. Het gebruik van Ethylchloride kan leiden tot fatale hartritmestoornissen. Uit onderzoek blijkt dat Ethylchloride wellicht ook giftig is voor de hersenen. Wij raden het gebruik af vanwege de ernstige acute risico's.

Oogproblemen

Poppers worden de laatste jaren steeds sterker in verband gebracht met het veroorzaken van schade aan de ogen. Hoe dit precies werkt is onduidelijk maar waarschijnlijk loopt de cellen bij de fovea die licht opvangen schade op wat leidt tot milde tot aan ernstige (soms blijvende) problemen met het gezichtsvermogen zoals wazig zien en blinde vlekken. Isopropyl wordt door gebruikers en oogartsen direct in verband gebracht met ernstige en blijvende oogproblemen, zelf bij incidenteel gebruik. Of daadwerkelijk alleen Isopropyl hier voor verantwoordelijk is, is ook nog steeds onduidelijk. Er zijn ook aanwijzingen dat andere varianten deze problemen ook kunnen geven. Hoe dan ook lijkt het er op dat Isopropylnitriet beter vermeden kan worden. 

VerslavingGeestelijke Afhankelijkheid

Geestelijke afhankelijkheid kan ontstaan. Deze geestelijke afhankelijkheid is vooral merkbaar in bepaalde situaties zoals tijdens sex, het uitgaan. Sommige mensen raken zo gewend aan intensieve sex met poppers dat zij niet meer zonder poppers kunnen klaarkomen. Sex zonder poppers vinden ze dan onvoldoende prikkelend en opwindend. Men beleeft een dergelijke sexuele afhankelijkheid van poppers vaak als zeer beklemmend en frustrerend.

Lichamelijke afhankelijkheid

Er ontstaat tolerantie voor het bloedvatverwijdende effect. Dat is het warme "rush"- effect dat je lichamelijk het meest voelt. Volgens consumenten ontstaat er minder tolerantie voor het geestelijk stimulerende effect. De tolerantie verdwijnt nadat men enige tijd gestopt is. Onder uitgaanders is niet aangetoond dat men onthoudingsverschijnselen krijgt nadat men stopt. Waarschijnlijk is dit zo omdat poppers een kort durende effect hebben. In de industrie waar men langere perioden met vergelijkbare gassen werkt, is wel voorgekomen dat men na enkele dagen buiten de fabriek lichamelijke onthoudingsverschijnselen krijgt. Dit zou kunnen betekenen dat zeer frequente gebruikers van poppers lichamelijk onthoudingsverschijnselen zouden kunnen krijgen.

Je kunt risico's met poppers proberen te beperken. Zie onderstaande tips voor poppers.

 • Slik poppers nooit in! Dat is erg gevaarlijk.
 • Raak de vloeistof niet aan, want deze vloeistof irriteert de huid en neusslijmvliezen.
 • Pas op met vuur. Poppers zijn vluchtig en brandbaar!
 • Zorg dat je op een veilig plek bent en niet kan vallen of je verwonden.
 • Probeer je er mentaal op voor te bereiden dat je het flesje na 1 of 2 keer weg doet. Poppers geven "trek in meer".
 • Combineer poppers niet met andere drugs, of medicijnen (zoals Viagra, Kamagra).
 • Er zijn aanwijzingen dat poppers met Isopropylnitriet sneller leidt tot (soms blijvende) ernstige oogproblemen zoals wazig zien en blinde vlekken. Vermijd daarom het gebruik van Isopropylnitriet. Mogelijk geldt dit risico ook voor de andere nitrieten, mixen of nitrieten die nieuw op de markt komen

 

Bronnen:

ErectiepillenBlog

Timothy M. Hall, MD, PhD, Steven Shoptaw, PhD, and Cathy J. Reback, PhD, Sometimes poppers are nnot poppers: huffing as an emergent health concern among msm substance users, oktober 2014

Richard Spade, M.D., Department of Opthalmology, Lenox Hill Hospital, New York City; British Journal of Opthalmology, april 10, 2017

Andrew J Davies, Rohan Borschmann, Simon P Kelly, John Ramsey, Jason Ferris, Adam R Winstock, The prevalence of visual symptoms in poppers users: a global survey, december 2016

Rebecca Rewbury, Edward Hughes, Robert Purbrick, Stephen Prior, Mark Baron, Poppers: legal highs with questionable contents? A case series of poppers maculopathy, Sussex Eye Hospital, Brighton and Sussex University Hospitals Trust, Brighton, UK &School of Chemistry, University of Lincoln, Lincoln, Lincolnshire, UK

zondag 30 oktober 2022

Super Kamagra Oral Jelly Kopen?

 

doosje Super Kamagra oral jelly met 7 sachets

Waarom Super Kamagra Oral Jelly

Super Kamagra Oral Jelly zorgt namelijk  voor een stevige erectie en stelt het dus 

moment van klaarkomen uit. De werkzame stof die in de Super Kamagra Jelly zit 

heet Sildenafil, deze stof staat erom bekend dat het zorgt voor een makkelijk 

opkomende en stevige erectie. De Super Kamagra Oral Jelly  bevat ook nog een 

andere stof genaamd Dapoxetine, deze stof zorgt er dus voor dat het moment van klaarkomen kan worden uitgesteld.

De werkzame stoffen zijn Sildenafil (100mg) en Dapoxetine(60mg).

Met deze twee actieve stoffen kunnen mannen weer controle krijgen over geslachtsgemeenschap. Dapoxetine is een middel wat in veel landen wordt voorgeschreven om het vroegtijdig klaarkomen bij mannen tegen te gaan. 

Werkzame stof Sildenafil en Dapoxetine

Super Kamagra Oral Jelly is daarom dus eigenlijk een oplossing voor twee dingen, 

erectie problemen en voor een vroegtijdige zaadlozing. Een van de nieuwste en 

sterkste middelen op het gebied van erectiemiddelen is de Super Kamagra Jelly. 

Dit is een combinatie behandeling tegen vroegtijdig ejaculeren en om een keiharde 

erectie te produceren.

Gebruiksaanwijzing Super Kamagra Oral Jelly

Voor iemand die niet graag wil slikken maar lekker wil likken is Super Kamagra Oral 

Jelly zeker geschikt!

Lik 1 uur voor de seks het zakje leeg.
De inwerkingstijd varieet van 10 min tot 60 min na inname.
Super Kamagra Jelly begint volledig te werken na 1 uur en bereikt een piek rond 2 uur.
Tot 5 uur na inname krijgt u bij seksuele prikkeling makkelijker een erectie krijgen.
De erectie zal na 5 uur geleidelijk minder worden.

Orginele Super Kamagra Oral Jelly bestellen

We verkopen uitsluitend orginele Kamagra die niet over datum zijn en dat soort 

praktijken.Helaas zijn er webshops die namaak Kamagra verkopen die niet werken

 en deze kunnen  ook slecht zijn voor de gezondheid!


Voor een uitvoerige informatie over Kamagra 100mg bekijk deze pagina!

Wilt u liever Kamagra tabletten of Kamagra Chewable kopen?